Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Visi/Misi/Objektif

Visi:

Memantapkan Pengurusan Berkualiti


Misi:


Komitmen Menjana Kecemerlangan Terbilang


Objektif:

Memastikan maklum balas, semua perkara berkaitan urusan Parlimen dan Jemaah Menteri serta Mesyuarat-Mesyuarat Utama diambil tindakan dalam tempoh masa yang ditetapkan seperti berikut:

  1. Penyelarasan dan pemantauan terhadap input Kementerian/Jabatan/Agensi/ Bahagian di bawah Kementerian Dalam Negeri;

  2. Penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan dan proses-proses kerja di Bahagian; dan

  3. Melahirkan warga Kementerian yang berperibadi unggul serta memiliki keutuhan budaya dan moral yang tinggi.

 

 

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom