1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER

pdf file

Syarat Permohonan

 1. Permohonan tapisan keselamatan bagi Kakitangan Syarikat, Pengawal Keselamatan Tempatan dan Pengawal Keselamatan Nepal perlu dilakukan secara online di http://kdnapps.kdn.gov.my/portal.
 2. Gambar  mestilah yang terkini serta menampakkan keseluruhan muka dan kedua-dua paras bahu dengan jelas.
 3. Gambar mestilah berwarna, serta bersaiz  tidak melebihi 20KB dan berformat  JPEG.
 4. Pengambilan pengawal mestilah tidak melebihi umur 60 tahun.
 5. Pengawal mestilah berstatus ‘Warganegara’ Malaysia. Pengawal yang berstatus ‘Penduduk Tetap’ adalah tidak dibenarkan.

Prosedur Permohonan

 1. Syarikat membuat permohonan secara ‘online’ di http://kdnapps.kdn.gov.my/portal.
 2. Syarikat dikehendaki untuk mengemukakan kertas perancangan syarikat dengan mengemukakan dokumen tambahan seperti berikut :
 • Terma-terma perlantikan terhadap pengurus cawangan dilantik (dari segi pembayaran gaji, pengambilan pekerja, pembayaran gaji dan lain-lain)
 • Biodata pengurus cawangan
 • Pembayaran dari pelanggan kepada cawangan
 • Salinan sijil tapisan keselamatan pengurus cawangan
 • Salinan No. Kad Pengenalan pengurus cawangan

Tugas dan Tanggungjawab Syarikat Kawalan Keselamatan

 1. Memperbaharui lesen agensi persendirian setiap tahun.
 2. Membuat tapisan keselamatan kepada pengawal keselamatan dan kakitangan syarikat kawalan keselamatan.
 3. Mematuhi pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

ISO

Ikuti Kami

QR KDNTwitterFacebook KDNRSS Portal iKDNVideo KDNEmel KDNIntagram KDN

Statistik

22722632

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan