Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Maklumat Perkhidmatan

 • SEKSYEN HAL EHWAL KORPORAT
 1. Sebagai focal point Kementerian/ Jabatan/ Agensi dalam penyampaian dan penyaluran maklumat di peringkat Kementerian, nasional dan global.

 2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan pelan komunikasi/ promosi/ publisiti program serta pencapaian Kementerian/ Jabatan/ Agensi.

 3. Merancang dan melaksana aktiviti peningkatan imej korporat Kementerian/ Jabatan/ Agensi.

 4. Merancang dan menguruskan penerbitan laporan tahunan, buletin, video korporat, brochure serta lain-lain bentuk penerbitan bagi tujuan mempromosikan Kementerian.

 5. Menyediakan draf YB. Menteri/ Timbalan Menteri/ KSU mengenai dasar Kementerian.

 • SEKSYEN PERHUBUNGAN MASYARAKAT
 1. Memberi penjelasan tentang dasar Kementerian/ Jabatan/ Agensi.

 2. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program perhubungan masyarakat peringkat Kementerian/ jabatan/ Agensi.

 3. Memberi khidmat nasihat mengenai program Kementerian/ Jabatan/ Agensi.

 4. Mengurus dan mengendalikan taklimat mengenai fungsi dan peranan Kementerian/ Jabatan/ Agensi.

 5. Menyelaras lawatan rasmi ke Kementerian.

 6. Menyediakan draf ucapan YB. Menteri/ Timbalan Menteri/ KSU bagi program masyarakat.

 • SEKSYEN MEDIA DAN PROMOSI
 1. Merancang, menyelaras dan melaksana program media.

 2. Mengurus dan mengendalikan perhubungan dengan pihak media.

 3. Memberi khidmat nasihat mengenai program Kementerian/ Jabatan/ Agensi, nota kepada editor, siaran akhbar kepada media dalam membuat liputan.

 4. Mengurus dan mengendalikan taklimat mengenai fungsi dan peranan Kementerian/ Jabatan/ Agensi kepada media.

 5. Mengurus dan mengendalikan portal iKDN.

 6. Menyediakan bahan/ maklumat (content) kepada portal dan website KDN.

 • SEKSYEN ADUAN DAN KHIDMAT PELANGGAN
 1. Mengurus, menyelaras dan memantau semua aduan yang diterima.

 2. Menyedia dan menyelaras jawapan mengenai aduan dan mengesyorkan   tindakan yang perlu diambil.

 3. Memantau dan menyelia keberkesanan sistem aduan (iSPAAA dan iADUAN).

 4. Merancang, menyelaras dan melaksanakan kajian kepuasan pelanggan dalaman dan luaran.

 5. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau semua urusan berkaitan pelanggan.

 6. Mengurus Pegawai Khidmat Pelanggan Kementerian.

 7. Memberi nasihat kepada Kementerian/ Jabatan/ Agensi mengenai perkhidmatan yang perlu diberikan kepada pelanggan.

 • SEKSYEN PENTADBIRAN
 1. Merancang, menyelaras dan memantau hal ehwal pengurusan kewangan Bahagian.

 2. Menyediakan bajet tahunan Bahagian.

 3. Menyelaras dan memantau pelaksanaan program Amalan 5S dan MS ISO 9001:2008 Bahagian.

 4. Merancang dan menyelaras latihan anggota kerja.

 5. Merancang, menyelaras dan memantau penyediaan SKT dan LNPT pegawai.

 6. Mengurus dan menyelaras pengauditan ke atas Bahagian.

 7. Menguruskan hal ehwal pengurusan aset Bahagian.

 8. Menyelaraskan Sistem Pegawai Bertugas Bahagian.

 9. Menguruskan rekod pengurusan cuti dan rekod Sistem Kehadiran Biometrik kakitangan Bahagian.

 10. Menguruskan Sistem Pengurusan Fail Bahagian.

 11. Menguruskan hal ehwal perlindungan keselamatan Bahagian.

 

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom