Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Pengenalan

Bahagian Keselamatan (K) adalah merupakan salah satu bahagian daripada 25 bahagian utama di dalam Kementerian Dalam Negeri.

Secara umumnya fungsi Bahagian K adalah untuk memelihara, mengekal dan meningkatkan keselamatan dalam negeri dan keselamatan sempadan serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan.

Bahagian K pada asasnya merangkumi tiga (3) aspek penting iaitu pencegahan, penguatkuasaan dan pemulihan. Elemen pertama dan kedua iaitu pencegahan dan penguatkuasaan direalisasikan melalui pelaksanaan Undang-Undang Pencegahan sedia ada yang telah dipertanggungjawabkan kepada Bahagian ini iaitu:

1. Akta Pencegahan Jenayah 1959;
2. Akta Pencegahan Keganasan 2015;
3. Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) 1985;
4. Akta Rahsia Rasmi 1972
5. Official Secret Act 1972
6. Akta Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan 1959
7. Protected Areas And Protected Places Act1959
8. Akta Polis 1967
9. Police Act 1967
10. Akta Pendaftaran Penjenayah Dan Orang-Orang Yang Tidak Diingini 1969
11. Registration Of Criminals And Undersirable Persons Act 1969
12. Akta Keadilan Jenayah 1953
13. Criminal Justice Act 1953
14. Akta Penjara 1995
15. Prison Act 1995 S 7 (1)
16. Akta Perhimpunan Aman 2011
17. Peaceful Assembly Act 2011
18. Arahan Tetap Sasaran Penting 1993

Elemen ketiga iaitu Pemulihan direalisasi melalui program pemulihan yang telah dirangka terhadap tahanan-tahanan yang telah dikenakan perintah tahanan di Pusat Pemulihan Akhlak (PPA).

 

 

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom