Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

Pengenalan


PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN

Salah satu usaha Kerajaan Malaysia dalam memerangi keganasan adalah melalui pembekuan aset bagi menyekat pembiayaan keganasan. Tindakan ini diambil dengan menyenaraikan individu dan kumpulan yang terlibat dengan kegiatan keganasan. Seterusnya, aset milik individu dan kumpulan yang disenaraikan ini akan dibekukan.

Terdapat tiga senarai sekatan yang di dalamnya terdapat senarai individu dan kumpulan yang perlu dibekukan aset-asetnya iaitu:

i) Senarai UNSCR 1267 - Senarai yang diselenggara oleh Jawatankuasa 1267 Majlis Keselamatan PBB (format PDF, XML dan HTML)

ii) Senarai UNSCR 1988 - Senarai yang diselenggara oleh Jawatankuasa1988 Majlis Keselamatan PBB(format PDF, XML dan HTML)

iiii) Senarai KDN - Senarai yang diselenggara oleh Kementerian Dalam Negeri (format PDF)

Institusi Pelapor (Jadual 1, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktivitri Haram 2001 - Akta 613) dikehendaki menyemak dan membandingkan senarai nama individu dan kumpulan yang berada di dalam pangkalan data masing-masing dengan senarai-senarai ini.

Jika sekiranya terdapat padanan nama individu atau kumpulan tersebut, Institusi Pelapor hendaklah dengan serta merta membekukan aset-aset milik individu atau kumpulan berkenaan dan melaporkan kepada Pihak Berkuasa Kawal Selia dan Pengawasan Berkaitan masing-masing. Di samping itu, di mana aset telah dibekukan, Institusi Pelapor turut dikehendaki melaporkan sebarang transaksi yang mencurigakan kepada Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan, Bank Negara Malaysia.

Dokumen lengkap berkaitan pelaksanaan langkah pembekuan aset (Bahagian VIA, Akta 613) boleh diperolehi di sini.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA new ipsom APMM Logo 2  esscom update

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA  new ipsom  APMM Logo 2  esscom