Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

  • Laman Utama
  • Maklumat Perkhidmatan
  • Pengurusan Pekerja Asing

Pengenalan

PENUBUHAN PUSAT KELULUSAN SETEMPAT (OSC), PENGURUSAN PENGAMBILAN PEKERJA ASING

Mesyuarat JKK-PA Kali Ke-33 Bil. 2/2005 pada 5 Julai 2005 memutuskan supaya ditubuhkan Pusat Kelulusan Setempat (One Stop Centre - OSC) di KHEDN untuk memproses permohonan majikan yang lengkap dan layak mengambil pekerja asing dan meluluskan permohonan pada hari yang sama.

Pusat Kelulusan Setempat (OSC), Pengambilan Pekerja Asing, Kementerian Dalam Negeri (KDN) beroperasi mulai 1 Ogos 2005. Agensi Kawal Selia bagi semua sektor telah ditempatkan secara sepenuh masa di OSC.

Bahagian Pengurusan Pekerja Asing, Kementerian Dalam Negeri telah ditubuhkan dan berperanan sebagai Urus Setia kepada OSC.

Mesyuarat JKKPA-PATI Kali Ke-10 Bil. 1/2013 pada 1 Julai 2013 pula telah bersetuju supaya Penambahbaikan Peranan Pusat Kelulusan Setempat (OSC) dilaksanakan sebagaimana berikut : -

  • Semua kelulusan pekerja asing hanya dibuat di OSC, KDN sahaja.
  • Semua Agensi Kawal Selia akan menempatkan pegawai masing-masing sepenuh masa di OSC, KDN.

 

FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN PENGURUSAN PEKERJA ASING, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Bahagian Pengurusan Pekerja Asing adalah urusetia Pusat Kelulusan Setempat Pekerja Asing (One Stop Centre) yang diwujudkan bagi mengendalikan permohonan pengambilan pekerja asing untuk sektor-sektor yang dibenarkan setelah majikan gagal mendapat pekerja tempatan.

Kewujudan Pusat Kelulusan Setempat Pekerja Asing adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mempraktikkan tadbir urus yang baik serta mengurangkan birokrasi seterusnya meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai.

Bahagian Pengurusan Pekerja Asing diketuai oleh seorang Setiausaha Bahagian dan mempunyai empat unit sebagaimana berikut:

  • Unit Proses
  • Unit Dasar dan Strategik
  • Unit Inspektorat dan Pematuhan
  • Unit Pentadbiran dan Kewangan

Objektif
Mempercepat dan mempermudahkan proses kelulusan permohonan bagi pengambilan pekerja asing mengikut sektor-sektor yang dibenarkan.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA new ipsom APMM Logo 2  esscom update

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA  new ipsom  APMM Logo 2  esscom