Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

Maklumat Perkhidmatan

SEKTOR YANG DIBENARKAN


Bahagian ini memproses permohonan pengambilan pekerja asing mengikut sektor-sektor yang dibenarkan sebagaimana berikut:

Perkilangan
Pembinaan
Pertanian
Perladangan

Perlombongan & Pengkuarian
Perkhidmatan:
   (a) Sub-sektor Restoran (tukang masak sahaja)
   (b) Sub-sektor Pencucian dan Pembersihan
   (c) Sub-sektor Pulau Peranginan

   (d) Sub-sektor Hotel

   (e) Sub-sektor Spa & Refleksologi

   (f) Sub-sektor Kedi (Lelaki)

   (g) Sub-sektor Pengendalian Kargo (Pelabuhan & Lapangan Terbang)  

KADAR BAYARAN LEVI

Sektor

Kadar Bayaran

Perkilangan

RM 1,850

Pembinaan

RM 1,850

Perladangan

RM 640

Pertanian

RM 640

Perlombongan & Pengkuarian

RM 1,850

Perkhidmatan

RM 1,850

 

NEGARA SUMBER YANG DIBENARKAN


Pekerja asing lelaki dan perempuan dari negara-negara sumber yang berikut dibenarkan bekerja dalam semua sektor iaitu Perkilangan, Perladangan, Pertanian, Perkhidmatan, Pembinaan dan Perlombongan & Pengkuarian.

 

Negara Sumber

Jantina

 

 

Sektor

 

Lelaki

 

Perempuan

 

Thailand

 

 

 

 

Semua Sektor:

 

 

Perkilangan


Pembinaan


Pertanian


Perladangan

 

Perlombongan & Pengkuarian


Perkhidmatan

 

 

Philippines

 

 

X

 

Cambodia

 

 

 

Myanmar

 

 

 

 

Laos

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

Kazakhstan

 

 

 

Nepal

 

 

 

Pakistan

 

 

 

Sri Lanka

 

 

 

 

Turkmenistan

 

 

 

Uzbekistan

 

 

 

Bangladesh

 

 

 

Indonesia

 

 

Pekerja lelaki dari negara Indonesia dibenarkan bekerja di dalam semua sektor kecuali sektor perkilangan. Manakala pekerja wanita dari negara tersebut dibenarkan bekerja di dalam semua sektor.

 

India

 

 

Pekerja dari negara India hanya dibenarkan bekerja di dalam sektor perkhidmatan (Restoran Sahaja), sektor pembinaan (high tension cable), sektor pertanian dan sektor perladangan.

 

 

PUSAT KELULUSAN SETEMPAT PEKERJA ASING (ONE STOP CENTRE)


Prosedur pengambilan pekerja asing melalui Pusat Kelulusan Setempat (One Stop Centre) di Bahagian Pengurusan Pekerja Asing, Kementerian Dalam Negeri telah dikuatkuasakan mulai 1 Ogos 2005.


Melalui prosedur ini, permohonan yang lengkap dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam senarai semak akan diproses dan diberikan keputusan pada hari yang sama.


Proses pengambilan pekerja asing melibatkan temuduga oleh panel ke atas pemilik syarikat / majikan atau wakil yang sah. Ahli Panel adalah mewakili Kementerian/ agensi kawal selia seperti berikut:

 

Sektor

Kementerian

Perkilangan

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

Pembinaan

Construction Industry Development Board (CIDB)

Perladangan

 

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)

Pertanian

Kementerian Pertanian dan Asas Tani

Perlombongan & Pengkuarian

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)

      Perkhidmatan:

 

  1. Sub sektor restoren 

  2. Sub Sektor Pencucian & Pembersihan

  3. Sub-sektor
    Pulau Peranginan, Hotel, Spa & Refleksologi dan Kedi

    (f) Sub-sektor Kargo

 

 

 

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan (KPDNKK)

 

 

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan (KPDNKK),

 

 Kementerian Pelancongan & Kebudayaan (MOTAC)

 

 

Kementerian Pengangkutan

 

Kementerian Dalam Negeri (KDN), Urusetia bagi permohonan semua sektor.

Permohonan pengambilan pekerja asing hendaklah dikemukakan secara dalam talian melalui Sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx) di pautan https://www.eppax.gov.my

 
Majikan yang diluluskan permohonan pekerja asing akan menerima perakuan kelulusan dan hendaklah membuat bayaran levi dalam tempoh 30 hari dari tarikh kelulusan. Selepas bayaran levi dibuat, Surat Kelulusan Bersyarat akan dikeluarkan kepada majikan. Kegagalan majikan untuk membuat pembayaran levi dalam tempoh 30 hari dari tarikh kelulusan akan menyebabkan kelulusan dibatalkan.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA new ipsom APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA  new ipsom  APMM Logo 2  esscom