Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Pengenalan

 

LATAR BELAKANG

Institut Keselamatan Awam Malaysia atau Institute of Public Security of Malaysia (IPSOM) ditubuhkan pada 30 Julai 2013 sebagai sebuah organisasi strategik yang bertanggungjawab membantu Kementerian Dalam Negeri (KDN) dalam menghadapi isu-isu berhubung keselamatan dan ketenteraman awam. Melalui analisis dan kajian empirikal di lapangan, IPSOM juga berperanan mengukur impak keberkesanan sesuatu program yang dilaksanakan.

 
ASAS PENUBUHAN

a) Mempelopori hal ehwal keselamatan dan ketenteraman awam melalui pelaksanaan penyelidikan dan kajian secara ilmiah;

b) Menyebarluaskan maklumat dan berkongsi ilmu mengenai keselamatan dan ketenteraman awam melalui penerbitan jurnal, penganjuran forum, seminar,  dialog dan lain-lain; dan

c) Menjalin kerjasama strategik dan perkongsian pintar dengan agensi-agensi kerajaan lain dan institusi pengajian tinggi untuk meneliti pelbagai isu berkaitan keselamatan dan ketenteraman awam.

 

PERANAN

IPSOM terus berperanan memberi sumbangan signifikan dalam membantu usaha menjamin keselamatan awam di negara ini terpelihara selaras dengan perkembangan, cabaran dan keperluan stakeholders semasa.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA AKSEM new ipsom APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom