Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

Visi / Misi / Objektif

VISI
Menjana maklumat kawalan dalaman kepada Ketua Setiausaha berhubung dengan akauntabiliti Kementerian Dalam Negeri.

 

MISI
Melaksanakan pengauditan secara profesional dan mengemukakan Laporan Audit yang bebas kepada Ketua Setiausaha ke arah meningkatkan prestasi pengurusan kewangan Kementerian Dalam Negeri.

 

OBJEKTIF
Bahagian Audit Dalam, Kementerian Dalam Negeri diwujudkan untuk membantu pihak pengurusan dalam mencapai objektif berikut:-
1.    Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan peraturan kewangan, undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan;
2.    Menentukan program dan aktiviti Kementerian dan Jabatan/Agensi dibawahnya diuruskan dengan ekonomi, cekap dan berkesan; dan
3.    Menentukan keberkesanan dan kecekapan sistem aplikasi ICT.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom